Avanceret IT-produktionssystem til dør- og vinduesindustrien

Logodan VIP er et avanceret IT-produktionssystem, som er udviklet specifikt til dør- og vinduesindustrien.

Et system, som samler alle data på ét sted, og hvor du arbejder i integrerede programmer beregnet til så forskellige opgaver som konstruktion, produktion, kalkulation og salg. Det vil sige, at du arbejder i det samme IT-system og kan trække på de samme data, uanset om du er ingeniør, konstruktør, tekniker, planlægger eller sælger. Men hver enkelt bruger har naturligvis kun adgang til de specifikke funktioner i programmet, som der er behov for.       

Løsninger til både små og store virksomheder

Logodan VIP systemet kan som udgangspunkt sættes op til både små og store produktionsvirksomheder.

Vi tilbyder en VIP version med alle de funktioner, services og opsætninger, der er behov for hos en mindre virksomhed med få ansatte, hvor produktionen er enkel og overskuelig, og hvor der ikke er behov for et stort og detaljeret datagrundlag.

VIP har utallige opsætnings- og indstillingsmuligheder, hvilket også gør den velegnet til virksomheder med mange brugere og mere komplekse krav til data og programmer til styring af produktionen.

Opgradér til endnu bedre løsninger

Du opgraderer dit Logodan VIP produktionssystem til endnu bedre og langt mere omfattende løsninger. Det gør du med ekstra VIP moduler og VIP Integrationer, som fx avancerede beregningsprogrammer, maskinintegrationer, sprogversionering og forskellige administrative løsninger. Alt sammen elementer, der gør arbejdet endnu enklere, hurtigere og mere nøjagtigt i alle virksomhedens afdelinger.

VIP kører i Windows i både enkeltstående og PC-netværk. VIP anvender MS SQL eller MS SQL Express som databasegrundlag.

Med VIP-abonnementet følger adgang til hotline via såvel mail som telefon. Hotlinen er åbent mandag til torsdag fra 8:00 til 16:00 og fredag fra 8:00 til 14:30. 

 


Support VIP
 • Styring og håndtering af salget

  VIP giver nøjagtig og overskuelig styring og håndtering af salgetPrint  

  Logodan VIP tilbyder et avanceret salgsmodul, der indeholder alle de funktioner, du har brug for til at sikre en kompetent, overskuelig og nøjagtig styring af dit salg. I alle faser af salgsprocessen.
  Vi har delt systemet op i syv kategorier – eller faser, om du vil:

  1) Kundens stamdata

  Du opretter dine debitorer med alle relevante stamdata, diverse betalingsbetingelser, kreditmax, rabatter, valuta med videre og i denne proces forsynes de med et unikt kundenummer. Efterfølgende vedligeholder du alle salgsrelevante oplysninger vedrørende debitor direkte i VIP eller via integration til et ERP-system. I systemet er der en lang række opsætningsmuligheder, fx interne sælgere/ medarbejdere, prislister, produktoplysninger og så videre, som gør din styring komplet.

  2) Tilbud

  I VIP udarbejder du et tilbud på grundlag af kundens stamdata og konfigurerebare opsætning. Et tilbud indeholder tilbudslinjer, som består af vinduer og døre med tilhørende målfaste tegninger. Til hver tilbudslinje vælges en model i modelregisteret, hvor alle modeller ligger med tegninger og konfigurerebare parametre, som virksomheden selv har defineret. Herefter tilpasses hver model til kundens ønske om bredde, højde, geometri, profilvalg, overfladebehandling, glasvalg, tilbehør med mere.

  Et tilbud kan også indeholde lagervarer med tilhørende billedillustrationer og produktbeskrivelser. Tilbuddet kalkuleres med tegninger og priser, og herved er hele produktionsgrundlaget dannet. Tilbuddet sendes til kunden via mail og ligger nu klar til opfølgning eller konvertering til ordre.

  3) Ordrer

  I VIP oprettes en ordre ved konvertering af tilbud til ordre – eller du opretter dem direkte i ordremodulet. Ligesom et tilbud. Du kan efterfølgende redigere i ordren. Ordren seriesættes og leveringsdato bestemmes ud fra virksomhedens kapacitet. Herved er der styr på kapacitet og leveringsdato allerede inden kunden modtager den endelige ordrebekræftelse.

  4) Udskrifter til kunden

  I VIP designer du alle dine kundehenvendte udskrifter, så de matcher virksomhedens profil med logo og det ønskede informationsniveau. Tegninger og relevante informationer til hver tilbuds- og ordrelinje er klar til at printe eller sende til kunden, både på tilbuds- og ordreniveau, som opstalt, facade og følgeseddel.

  5) Beregning af energidata

  Energidata på vinduer og døre beregnes som en integreret del af VIP-systemet. Energioplysninger som eksempelvis U-værdi, Ew, Eref og lyddata bliver påført på tilbuddet/ordren ud for hver position. Du kan også udskrive oplysningerne samlet på et energidatablad, der kan vedhæftes tilbuddet eller ordren. Du har endvidere mulighed for at udskrive CE-mærker, Eref-mærker, ydeevnedeklarationer og så videre.

  6) Fakturering

  I vores VIP-system er det enkelt at fakturere de producerede ordrer. Men er din VIP-løsning integreret med et ERP system, sker faktureringen i stedet for her – på baggrund af ordredata fra VIP. Ordren låses og vedhæftes fakturanummer og dato for fakturering.

  7) Statistik og opfølgning

  Med salgsmodulet i VIP får du en lang række funktioner, der gør hverdagen i salgsafdelingen nemmere.

  Du kan hurtigt få overblik over omsætningen fordelt på sælgere, postnumre, debitorer, ordretyper, specifikke modeller osv. Du kan konfigurere salgsopfølgningen i færdige lister eller grafer, som illustrerer den aktuelle situation eller sidste års omsætning. Du kan udskrive foruddefinerede salgs- og sælgerstatikker. Alle data fra salgsopfølgningen kan ved et enkelt klik overføres til Excel regneark.

 • VIP konstruktionsmodul

  VIP konstruktionsmodul samler alle relevante data til modeludviklingPrint  

  VIP konstruktionsmodulet indeholder alt, hvad du har brug for til at beskrive og definere de forskellige elementer, du ønsker at sælge og producere via VIP. 

   

  Udarbejdelse af modeller

  I konstruktionsmodulet oprettes og vedligeholdes alle stamdatagrundlag, der bruges til at udarbejde og definere de modeller (døre og vinduer), som virksomhedens salg og produktion baseres på.

  Konstruktionsmodulet består af karm- og rammekonstruktioner, der samles og specificeres i systemets modelregister til salgsklare grundmodeller. Disse vælges via opslag fra salgsmodulet, hvor hver model yderligere kan tilpasses kundens ønsker. Til grundlag for modelkonstruktionerne ligger diverse stamdataregistre (fx lager, profiler, glas, beslåning, overfladebehandling, tilbehør, operationer mm), som er med til at definerede den færdig model, så den er produktionsklar.

  Konstruktionsmodulet leverer desuden stamdata til hele salgs- og produktionsgrundlaget fx tegninger, kostpriser, råvareforbrug, kapacitetsberegning, produktionspapirer, maskindata mm.

  Produktionsgrundlaget fremkommer via et specialiseret styklistesystem, som består af dels en beskrivelse af de komponenter, de færdige døre og vinduer fremstilles af – dels diverse st

 • VIP produktionsmodul

  VIP produktionsmodul bevarer overblikketPrint  

  Når en virksomhed skal være rentabel, overholde leveringstider og ikke mindst styre produktionsomkostningerne, er det vigtigt at produktionsflowet planlægges præcist ned til mindste detalje. Det kan VIP produktionsmodul hjælpe dig med! For det indeholder alt, hvad der skal til for at seriesætte, planlægge og producere de registerende ordre.

  Serieproduktion og planlægning

  Serier er samlinger af ordrer, der skal produceres samlet. Her er det vigtigt, at der er fuldstændig styr på alle informationer tilknyttet den individuelle serie: fx startdato, leveringsdato, produktionslinje og angivelse af max kapacitet til rådighed ved produktion af serien. Når serien er fyldt op, kan du spærre den for tilgang af ordrer og finplanlægningen kan gå i gang.

  Med VIP planlægnings- og kapacitetsmoduler produktionsplanlægger du serien, og du har overblik over seriens indhold og sammensætning. Du kan udtrække lister og grafer med den øjeblikkelige situation og se, hvad der ligger i pipeline.

  Produktionspapirer

  Når serierne skal i produktion, udskriver du produktionspapirerne, sorteret og fordelt til de enkelte afdelinger. Produktionspapirerne indeholder bl.a. afkorterlister, skæresedler, samleliste, brugerdefinerede samlerapporter, operationslister, pluklister, medleveringslister, labels, glasbestilling osv.

  Du kan udskrive det hele til labelsprintere, produktionsprintere, som tekstfil eller PDF. Hermed bliver intet glemt, og alt kan udskrives efter behov. 

  Glasbestilling

  Ved bestilling af glas (og fyldinger) kan du udskrive forskellige lister eller udtrække diverse filbaserede bestillinger, som sendes direkte til leverandøren. Glasbestillingen kan sorteres efter forskellige kriterier fx ordrenumre, pol.nr., glasmontagelinje, leverandør m.m. Herudover er der en brugerdefineret glasbestillingsfil, der kan udskrives i forskellige.

  Maskindata

  VIP har integration til en lang række af specialmaskiner samt et udvidet brugerdefineret maskinudtræk. Dette betyder direkte overførsel af data fra VIP til den enkelte maskine i produktionen, hvilket sikrer datagrundlaget – og at overflødig produktionsdata ude ved maskinerne undgås.

  Maskinernes behov for data er meget forskellige. Med VIP har du mulighed for, via et maskinregister, at beskrive de forskellige maskiner, du ønsker at overføre data til. Her definerer du, hvilke operationer maskinen skal udføre, hvilke mål dataudtrækket skal interessere sig for og hvordan data skal sorteres og opdeles.

  Følgesedler og kørselsplanlægning

  I VIP kan du håndtere pallepakning, levering, dellevering og restlevering via et følgeseddelsystem. Udskrift af følgesedler sker enten med basis i en bestemt serie eller ved plukning blandt en gruppe ordrer. Via et filter styrer du udvælgelsen af kunder, distrikter og leveringsperioder. Kørselsplanlægningen optimeres ved hjælp af udvalgte ruter, postnumre og leveringsdage. Kunden kan herefter adviseres automatisk om leveringsdato og anden relevant information.

 • VIP ekstra moduler

  VIP ekstra moduler – endnu flere mulighederPrint  

  Til VIP hører en lang række ekstra moduler, som hver især giver dig yderligere muligheder for optimering af din VIP-løsning. I det følgende kan du læse en kort, overordnet beskrivelse af de mange muligheder. Vi anbefaler dog, at du kontakter os for at få en god dialog med os om, hvordan vi kan gøre din løsning endnu bedre og mere specialiseret til dit behov.

   

  Udvidet Geometri er en udvidelse af standard geometrimodulet. Modulet giver mulighed for at vælge mellem flere forskellige modifikationer af kendte modeller.

  Flugtning benyttes ved tilbud-/ordre-registrering til at få vandrette profiler på forskellige modeller til at flugte langs samme vandrette linje. Elementerne med flugtningslinjerne kan udskrives på facadetegninger.

  Alu-optimering benyttes til beregning og optimering af forbruget af de alu-profiler, der anvendes som beklædning på træ/alu-modeller.

  Sprog giver mulighed for at anvende fremmedsprog på alle kunderettede udskrifter. Alle tekster, beskrivelser fra registerposter, tilbud, ordrer og notater kan oprettes på andre sprog, og alle priser kan beregnes i udenlandsk valuta.

  Forsendelse benyttes til leveringsplanlægning, hvor alle ordrer i en serie sendes på terminal, hvorfra de leveres videre med vognmand. Produktionsrækkefølgen indenfor en serie optimeres uden hensyn til leveringspostnummer, men derimod til leveringsdag. Både læsse- og leveringsdage kan fastlægges allerede på ordretidspunktet.

  Udvidet kapacitetsvisning indeholder udover den almindelige kapacitetsoversigt en ekstra kapacitetsoversigt, der viser belastningen over flere serier eller hovedserier med op til 10 flaskehalse.

  Import/Eksport benyttes til at udtrække data fra udvalgte registre i databasen, så vedligeholdelsen af data kan foregå i andre programmer. Efterfølgende kan de redigerede data importeres tilbage til VIP.

  Samlerapporter giver brugeren mulighed for selv at designe og udskrive egne produktionspapirer enten som samlerapporter eller labeludskrifter.

  Udvidet maskinudtræk bruges til at samle de daglige udtræksrutiner et sted, hvor man kun angiver serierne i udtrækket. Efterfølgende laves udtræk til alle maskiner i produktionen. I maskinudtrækket laves den brugerdefinerede opsætning til hver enkelt maskine med ønskede mål og operationer.

  Produktion af enkeltdele kan benyttes, hvis man har en reklamation – eller producerer mange enkeltdele til lager, som der efterfølgende plukkes fra. Ved ordreregistreringen angives hvilke profiler fra modellen, man ønsker at producere. Når modelpositionen seriesættes, vil det kun være de udvalgte profiler og glas, der optræder på produktionspapirerne.

  Tilbudsopfølgning benyttes til registrering af opfølgninger på tilbud i VIP tilbudsmodul. Der laves en samlet oversigt over de tilbud, man ønsker opfølgning på. Alle opfølgninger og registreringer kan ses og vedligeholdes direkte på det enkelte tilbud og via tilbudsopfølgningsoversigten.

  Dokumenthåndtering er arkivering af tilbud og ordrer i VIP, men også integration til et eksternt dokumenthåndteringssystem, så tilbud og ordrer arkiveres sammen med tilhørende dokumenter.

  Advisering er en hurtig og enkel metode til at sende en adviserings-SMS eller en mail til udvalgte debitorer. 

  Udvidet konstruktion indeholder udover den almindelige Træ/Alu-konstruktion muligheden for at designe modeller med 3-lags profiler, så der kan konstrueres Komposit-vinduer med fokus på de bedste energidata.